Hopp til hovedinnhold

Security Playbook

Hvordan vi utvikler sikker software i NAV

Golden Path

Security Playbook følger «Golden Path»-prinsippet. Å følge playbooken er ikke et krav, men den representerer hvordan Utvikling og Data ønsker å bygge sikker software.

Tillit

Vi i NAV har tillit til hverandre og har forståelse for at ikke alle starter fra likt utgangspunkt.

Layer 1

Delingskultur

Denne playbooken er bare så god som bidragene til den er. Det forventes at alle som tar i bruk playbooken også er med og bidrar.