Hopp til hovedinnhold

Beredskap

Beredskap er det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Forskjellige former for beredskap kan være redningsberedskap, oljeberedskap, egenberedskap og forsvarsberedskap. Beredskap er vanligst brukt i forbindelse med militære og sivile tiltak som må utføres for å sette samfunnet i stand til å møte et eventuelt væpnet angrep eller en trussel om et slikt.

Fra Store norske leksikon

incident

Uansett hvor godt man forbereder seg vil det alltid oppstå situasjoner der ting går galt. Beredskap handler om å ha planer for hvordan man skal reagere når noe uventet skjer:

  • «Har vi backup av databasen?»
  • «Har vi testet den?»
  • «Hva gjør vi hvis vi oppdager uønsket aktivitet i systemene våre?»
  • «Hva gjør vi hvis det lekker sensitiv informasjon fra systemene våre?»

Når det smeller er det viktig å reagere raskt, og hvis man ikke allerede har rutiner på plass mister man verdifull tid. Det er viktig at man vet hvor man finner nødvendig informasjon og hvem man kan kontakte for å få svar på ting man kanskje ikke har oversikt over selv. Disse rutinene må øves på og om nødvendig justeres med jevne mellomrom.

Rammeverket for beredskap i NAV beskriver hvordan vi skal organisere, håndtere og evaluere beredskapshendelser. Målet er å ha en beredskapsorganisasjon som er proaktiv, profesjonell og som gir nødvendig beslutningsstøtte. https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-sikkerhet/SitePages/Beredskap-i-NAV.aspx

Beredskapsprosessen

Varslingsprosedyre på etatsnivå

Savner du noe?

Legg det inn selv på GitHub, si ifra i #security-champion, eller kontakt redaksjonen. Takk! 💖